SKI LIFT, s.r.o.


Robotnícka 10
Banská Bystrica
974 01

IČO: 36014575
DIČ: 2020090930
IČ DPH: SK2020090930


Kancelária BB
tel.: 048 / 415 32 63
0910 900 598

Prevádzkovateľ lyžiarskeho strtediska SkiKráliky

SKILIFT, s.r.o. - člen skupiny BIATEC GROUP a.s.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu B.Bystrica,oddiel:Sro., vložka č.3986/S
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. IBAN : SK 69 1111 0000 0010 6285 6001